Privacyverklaring

Privacy verklaring
ProBuss Equipment respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. 

De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. 

ProBuss Equipment zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.